“Kinderen in Brussels buitengewoon onderwijs leggen langere afstand af op weg naar school”

1 september 2021

Negen op de tien Brusselse kinderen met specifieke behoeften vinden een plek in het Brusselse buitengewoon onderwijs, maar het aanbod voldoet niet in alle types aan de vraag.

Dat schrijft het BISA in een analyse van het Brusselse buitengewoon onderwijs. Daaruit blijkt ook dat kinderen doorgaans verder moeten reizen om naar school te gaan dan kinderen in het gewoon onderwijs.

In de laatste focus van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) maken de analisten van het BISA een stand van zaken op van het buitengewoon onderwijs in Brussel.

Plaatstekort in bepaalde types
“In het algemeen beantwoordt het aanbod van het buitengewoon onderwijs aan de vraag: er zijn meer plaatsen dan Brusselse kinderen ingeschreven in het buitengewoon basis en secundair onderwijs”, schrijven de analisten.

Maar dat geldt niet voor elk type buitengewoon onderwijs. Dat schooljaar moesten 664 kinderen uit het Brussels Gewest naar een school buiten Brussel, voornamelijk in Vlaams- en Waals-Brabant (samen goed voor ongeveer 500 kinderen).

“In type 3 (gedragsproblemen) en type BA (leerproblemen) zijn er minder plaatsen dan er Brusselse kinderen zijn die dat type onderwijs volgen, zowel in het basis- als in het secundair onderwijs. Sommige van deze leerlingen zijn daarom genoodzaakt zich in te schrijven in een school buitengewoon onderwijs buiten het Brussels Gewest.”

Grotere mobiliteit
De analisten van het BISA hebben ook gekeken naar de mobiliteit van kinderen in het buitengewoon onderwijs in Brussel. Voor het basisonderwijs gaat 31 procent van de leerlingen naar een school in de woongemeente, voor het secundair onderwijs gaat het om 12 procent. In het gewone basisonderwijs gaan meer dan twee keer zoveel kinderen naar een school in de eigen gemeente, in het gewone secundair onderwijs is dat 38 procent.

“Met andere woorden, de mobiliteit van kinderen in het buitengewoon onderwijs is veel groter dan die van kinderen in het gewoon onderwijs”, schrijven de analisten. “Het lagere aantal scholen en de grote verscheidenheid verklaren het lagere percentage leerlingen die in hun eigen woonplaats buitengewoon onderwijs volgen in het Brussel.”

Wanneer de analisten ook naar de buurgemeenten kijken, blijkt dat 69 procent van de kinderen in het Brusselse buitengewoon basisonderwijs naar school gaat in de woon- of buurgemeente, 49 procent voor het buitengewoon secundair onderwijs.

“Gemiddeld een derde van de Brusselse kinderen in het buitengewoon basisonderwijs en een op de twee kinderen in het buitengewoon secundair onderwijs moeten verder reizen dan de gemeente waar zij wonen of de aangrenzende gemeenten om naar school te gaan.”

Bron : Bruzz – 01/09/2021

Partagez:

À lire aussi…

DIGITALL

De VZW ‘Le Toisième Oeil’ die zich richt tot personen met een beperking kondigt met trots een colloquium aan rond de...

DigitALL

DigitALL

Digit-all is een vormingsproject binnen de OCR (openbare computerruimte) van de VZW en richt zich tot alle personen...

Multimediaworkshop / Webradio

Radio « Babelutte » is de plaats waar de burger zich vrij kan uitdrukken over de actualiteit en de maatschappij. Het...

Contactez-Nous

T : +32 (0)2/427.75.42

F : +32 (0)2/427.75.15 

ASBL Le 3e Oeil
18 rue du moniteur
1000 Bruxelles

troisiemoeil2@gmail.com

ASBL Le 3e Œil – 18 rue du Moniteur – 1000 Bruxelles T : +32 (0)2/427.75.42 – F : +32 (0)2/427.75.15 troisiemoeil2@gmail.com

Agréé Cocof

Skip to content