News

Ontdek hier onze laatste informatie

DIGITALL

De VZW ‘Le Toisième Oeil’ die zich richt tot personen met een beperking kondigt met trots een colloquium aan rond de toegang tot de digitale wereld voor personen met een beperking en ouderen. ‘DigitALL : stand van zaken en toekomstperspectief’ Bij deze gelegenheid...

DigitALL

DigitALL

Digit-all is een vormingsproject binnen de OCR (openbare computerruimte) van de VZW en richt zich tot alle personen met een beperking en tot senioren ; 2 doelgroepen die sterk getroffen worden door digitale exclusie. Het project loopt in samenwerking met de OCR’s van...

Multimediaworkshop / Webradio

Radio « Babelutte » is de plaats waar de burger zich vrij kan uitdrukken over de actualiteit en de maatschappij. Het project wordt gedragen door personen met een handicap die de rol van journalist hebben en op straat of in de studio interviews maken. Zij worden...

Discussiegroepen

De discussiegroep brengt alle mensen samen die van gedachten willen wisselen over hun ervaringen, de moeilijkheden waarmee ze geconfronteerd worden en de actuele maatschappelijke thema’s. Deze gesprekken vinden één keer per maand plaats.

Burgersensibilisering

« De handicap begrijpen om er niet langer bang voor te zijn ». Met onze sensibiliseringsevenementen bieden wij het grote publiek een complete immersie aan in de wereld van de handicap door zowel buiten als binnen rollenspelen voor te stellen die nadien aangevuld...

Contacteer ons

T : +32 (0)2/427.75.42

F : +32 (0)2/427.75.15

VZW Le 3e Oeil
18 Staatsbladsstraat
1000 Brussel

info@3oeil.be

VZW Le 3e Œil – 18 Staatsbladsstraat – 1000 Brussel T : +32 (0)2/427.75.42 – F : +32 (0)2/427.75.15 info@3oeil.be

Réouverture asbl le troisième Oeil
Skip to content